ImplanTom s.c Tomikowscy /logo.svg Stomatologia estetyczna Łódźul. Tymienieckiego 16D/U1, Łódź / +48 426363972

Polityka prywatności

Niniejszym, w trosce o dobro Pani/Pana danych osobowych, a także o prawa jakie Pani/Panu przysługują, czyniąc zadość wymogom art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w tekście, jako: „RODO”), pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. ADMINISTRATOR
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ImplanTom s.c Tomikowscy z siedzibą w Łodzi ul.Tymienieckiego 16d lok. U1 tel.426363972
 2. ADRESACI
  Niniejsza klauzula skierowana jest do Pacjentów gabinetu stomatologicznego ImplanTom
 3. ŹRÓDŁO DANYCH
  Dane Pacjentów zostały uzyskane od nich samych lub/i ich opiekunów na podstawie danych przekazanych m.in. podczas rejestracji, wywiadu medycznego, konsultacji.
 4. CELE PRZETWARZANIA
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
 5. KATEGORIE ODBIORCÓW
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione ( pracownicy administratora) w ograniczonym stopniu upoważnione laboratoria protetyczne oraz wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa .
 6. OKRES PRZECHOWYWANIA
  W związku z realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji medycznej Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, na podstawie art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w powołanym przepisie i przepisach odrębnych.
 7. UPRAWNIENIA
  Zgodnie z RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa - wynikającym w szczególności z art. 25 ustawy z dnia 06.11.2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zaniechanie podania danych osobowych może znacząco utrudnić udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Administratora.

x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.

Galeria