Implanty Łódź

implanty Łódź
implanty zębów Łódź
implanty Łódź

implanty na zęby

implanty zębów Łódź

zakładanie implantów

Pojawienie się implantów stało się prawdziwym przełomem w protetyce stomatologicznej. Implanty zastępują utracone zęby i dają możliwość odbudowy wszystkich rodzajów braków. Można na nich wykonywać protezy stałe: korony i mosty lub znacznie poprawić umocowanie protezy ruchomej.

W leczeniu implantologicznym stosujemy materiały i techniki sprawdzone i zalecane przez czołowe ośrodki implantologiczne na świecie, poparte wieloletnimi badaniami doświadczalnymi i obserwacjami klinicznymi,które dają gwarancją i bezpieczeństwo przyjęcia się w kości oraz różne możliwości odbudowy protetycznej w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Dlatego w naszej klinice wykorzystujemy implanty renomowanych firm: Dentsply Implant - Astra (Szwecja), Ankylos ( Niemcy),ITI Straumann (Szwajcaria), Nobel Biocare (Szwecja) - systemy sprawdzone, istniejące od kilkudziesięciu lat na rynku,z ogromnym powodzeniem stosowane w praktyce i ciągle doskonalące swoje produkty, zapewniające profesjonalne szkolenia i możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji. Dla pacjentów poszukujących bardziej ekonomicznych rozwiązań proponujemy izrealski system Adin. Do planowania leczenia implantoprotetycznego wykorzystujemy trójwymiarową, komputerową technologię Simplant - pierwszy na świecie interaktywny system umożliwiający w oparciu tomografię komputerową precyzyjne zaplanowanie miejsca optymalnego wprowadzenia implantów oraz wykonanie natychmiastowego uzupełnienia protetycznego. Należy jednak pamiętać,że wszystkie odbudowy natychmiastowe są tymczasowe i po kilku miesiącach od implantacji muszą być wymienione na docelowe.

Zadbaj o swój uśmiech, załóż u nas implanty Łódź, ul. Tymienieckiego 16D

Zobacz prezentację

implanty Łódź
implanty Łódź